30 lat doświadczenia w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

 

Witam Państwa na stronie internetowej mojego gabinetu kardiologicznego. Specjalizuję sie w leczeniu chorych z różnymi zaburzeniami rytmu serca (np. migotaniem przedsionków) oraz chorych z niewydolnością krążenia. Leczenie oparte jest na najnowocześniejszym postępowaniu farmakologicznym w oparciu o wszczepiony odpowiedni dla danego chorego stymulator serca z funkcją resynchronizacji pracy komór, przedsionków, oraz wszczepiony defibrylator - kardiowerter serca oraz wykonaną ablacją zaburzeń rytmu serca. Stymulatory i defibrylatory serca są jednocześnie przeze mnie kontrolowane.

Pierwsze doświadczenie zdobywałem jako uczeń prof. Antoniego Arońskiego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii A.M. we Wrocławiu, gdzie zdobywałem umiejętności z zakresu wszczepiania stymulatorów serca oraz leczenia ciężko chorych na serce pacjentów. Od 1990 roku pracuje na oddziale kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, gdzie piastuje stanowisko kierownika pracowni implantacji stymulatorów serca i elektrofizjologii.

W 1984 roku zdobyłem specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Od 1985 roku pracuję na oddziale kardiologicznym wojewódzkiego szpitala specjalistycznego gdzie uzyskałem specjalizację drugiego stopnia z chorób wewnętrznych (rok 1990) i kardiologii (rok 1992) pod kierunkiem prof Krzysztofa Wrabeca. Był on również promotorem mojej pracy doktorskiej pt. Zastosowanie prób wysiłkowych z pomiarem gazów w powietrzu oddechowym do oceny parametrów tolerancji wysiłku u chorych z implantowanymi stymulatorami serca w różnych rodzajach stymulacji.

 
Aktualności

 

2018.10.07
Uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Monachium 2018

> więcej

 

2018.10.07

> więcej

 

2018.10.07
Międzynarodowy Kongres Polskiegio Towarzystwa Kardiologicznego

> więcej> Więcej aktualności
ul. Ludwika Kubali 14/1
51-112 Wrocław


tel. kom. 692 406 959
Godziny przyjęć w gabinecie:
Wtorki 15:00 - 19:00
Środy 15:00 - 19:00
Czwartki 15:00 - 19:00
Rejestracja telefoniczna